Kitty Maes

Kitty heeft zich laten inspireren om opleidingen te volgen zoals massage, hypnose, orthomoleculaire consulent, loopbaancoach om beter te kunnen begrijpen en delen met anderen . De technieken die ze onbewust bij haarzelf toepast hebben haar getriggerd om op dit pad verder te gaan en te verfijnen. Spanningen, een gevoel van vermoeidheid of zelfs ziekte zijn ervaringen die ons bewuster moeten doen omgaan met onze invloed op het lichaam.


K   Kennis en kunde doorgeven door eigen ervaring
I   Intuïtief en vakkundig begeleiden
T   Tenen lezen door verzorging
T   Tegenslagen omzetten in opportuniteiten
Y   Yoga voor het brein
M   Massage voor een beproefd lichaam
A   Astrologische benadering om het levenspad te begrijpen
E   Eigenheid bewaren door relaxatie & inzicht
S   Spiritueel ontwaken door de kracht van binnenuit

Kitty’s droom is mensen  begeleiden waarbij het leven om één of andere reden stil is blijven staan, nu is het werkelijkheid geworden, waarvoor ze erg dankbaar is. Tevens is ze erg intuïtief waardoor ze sterk kan aanvoelen wat er op dit moment speelt.

"Hypnose, dat is afgeleid vanuit het woord hypnos wat slapen betekent en waarbij ook dezelfde verschijnselen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de buitenkant een ontspannen persoon. Maar belangrijker is wie in hypnose is geweest ervaart een gevoel van ontspannen zijn, erge focus, contact met het onbewuste, een vorm van concentratie, snel problemen kunnen oplossen, toegang krijgen tot meer mogelijkheden en vooral heerlijk gevoel om te ondergaan.
“MAGIC HAPPENS” wanneer we buiten onze comfortzone gaan, wanneer we toestemming geven aan onszelf om niet langer binnen de afgebakende grenzen  -die we ooit hebben ingeprent toen we kind waren- te leven.
Ik hoop u te mogen laten ontwaken & begeleiden vanuit het hart!"

Kitty

Workshops